PROJEKTY

Loga_web

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo a název výzvy: 06_16_040 – 30. Výzva IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) – SC

2.1

Název projektu: Denní stacionář Kristián

Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002224

Cíl projektu: Cílem projektu je vybudovat nové zařízení o kapacitě 20 osob a poskytovat potřebnou sociální péči.

Předmět projektu: Projekt řeší vybudování nového denního stacionáře.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

 

 

 

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo a název výzvy: 172/06_16_072/CLLD_16_01_118 3.výzva MAS Aktivios-IROP-Infrastruktura pro sociální služby

Název projektu: Mobilní vůz pro Denní stacionář v Přešticích

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011748

Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení automobilu určeného pro ambulantní služby denního stacionáře

Předmět projektu: V rámci projektu dojde k pořízení automobilu. Žadatel má dle vlastních zkušeností a zkušeností provozovatele denního stacionáře základní požadavky na vůz: dvě řady samostatných sedadel, snadný nástup i do zadních řad, variabilita prostoru vzhledem k potřebám uživatelů, velký úložný prostor – možnost transportu invalidního vozíku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

Comments are closed.