Biblické hodiny

Základem biblických hodin je studium Bible, zpěv a modlitby. Je zde prostor i pro osobní sdílení. Biblické hodiny jsou otevřeny všem, nejen členům sboru.

Comments are closed.