PROJEKTY

Loga_web

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo a název výzvy: 06_16_040 – 30. Výzva IROP – ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) – SC

2.1

Název projektu: Denní stacionář Kristián

Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002224

Cíl projektu: Cílem projektu je vybudovat nové zařízení o kapacitě 20 osob a poskytovat potřebnou sociální péči.

Předmět projektu: Projekt řeší vybudování nového denního stacionáře.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Číslo a název výzvy: 172/06_16_072/CLLD_16_01_118 3.výzva MAS Aktivios-IROP-Infrastruktura pro sociální služby

Název projektu: Mobilní vůz pro Denní stacionář v Přešticích

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011748

Cíl projektu: Cílem projektu je pořízení automobilu určeného pro ambulantní služby denního stacionáře

Předmět projektu: V rámci projektu dojde k pořízení automobilu. Žadatel má dle vlastních zkušeností a zkušeností provozovatele denního stacionáře základní požadavky na vůz: dvě řady samostatných sedadel, snadný nástup i do zadních řad, variabilita prostoru vzhledem k potřebám uživatelů, velký úložný prostor – možnost transportu invalidního vozíku.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.

Projekt „Živá fara“

Projekt Živá fara je zaměřen na vytvoření prostor ke scházení dětí a mládeže v prostorách evangelické fary v Přešticích.
Projekt byl podpořen z Diakonických a Rozvojových projektů (DaRP) Českobratrské církve evangelické v letech 2021-2022.
Odkaz na fotogalerii.

Projekt „Zazelenej se země zelení“

Cílem projektu je vysazení keřů a stromů v rámci nového uspořádání zeleně na zahradě FS ČCE v Přešticích. Je tím sledována obnova vegetace, podpora výsadby stromů. Dojde tak k většímu zadržení vody na pozemku a většímu zastínění plochy zahrady. O nově vysázenou zeleň se starají mladí lidé z dětského klubu Royal Rangers.

Comments are closed.