Mateřské centrum

mateřské-centrum

Co je a jak funguje Mateřské centrum?

Mateřské centrum v Přešticích funguje od října roku 2004.  Je určeno především pro maminky s dětmi v předškolním věku. Setkání se uskutečňují v prostorách evangelické fary. Mateřské centrum je otevřeno každé úterý,  středu a čtvrtek od 9:30 do 12:00 hod. Ve středu je spojeno se službou hlídání dětí. Program je rozdělen na dvě části – pro děti (první hodina) je připravena pohádka a poté různé říkanky a tanečky a pro maminky (druhá hodina) je připraven program, kdy samy nebo s pomocí dětí něco tvoří, jindy si mohou poslechnout zajímavou přednášku  anebo si spolu jen tak popovídat a podělit se o své mateřské zkušenosti .

Kontakt: Barbora Tomanová, 737 149 296

Další informace najdete na Facebooku Mateřského centra – materskecentrumprestice

Comments are closed.