Aktuálně

Od neděle 17.5. se bohoslužby opět konají

Od neděle 17.5. je opět možné scházet se k bohoslužbám tak, jak jsme na to byli zvyklí.
Bude však třeba dodržet následující opatření:

  • minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • při vstupu do kostela povinná dezinfekce rukou
  • po celou dobu bohoslužeb musí mít účastníci na ústech roušku
  • bude upuštěno od vzájemného podávání rukou 
  • bohoslužby budou stručnější
  • bude omezen přístup do dalších míst v kostele.
  • po bohoslužbách se nelze sdružovat k pohoštění

Tato opatření vycházejí z pokynů usnesení vlády a pokynů synodní rady ČCE. Pokud byste se na návštěvu kostela ještě necítili a ze zdravotních důvodů byste ji chtěli ještě odložit, jistě je to možné. Účast na bohoslužbách je na zvážení každého z vás.

Přednášky Mgr. Martina Šimka

Přednášky Mgr. Martina Šimka se budou vzhledem k současné situaci konat až od měsíce září. Opět ve čtvrtek od 18 hodin.
Termíny přednášek: 24.9.; 22.10.; 26.11. a 17.12.
Těšíme se na vás!

Slovíčka na každý den

Pro povzbuzení jsou k jednotlivým dnům připraveny krátké úvahy. Kromě uvedených jsou pravidelně uveřejňovány na Facebooku sboru (www.facebook.com/CCEPrestice/).
1.5.2020
30.4.2020
28.4.2020
18.4. 2020
15.4.2020
7.4.2020
4.4.2020
3.4.2020
2.4.2020
1.4.2020

Bohoslužba – Zpívejte

Nahraná bohoslužba k 5. velikonoční neděli, která nese název Cantate, tedy Zpívejte! Jsme opět zváni k radosti z působení Velikonoc, které můžeme zakoušet v našich životech. Narhávku najdete zde.
Požehnaný čas!

Bohoslužba – Chvalte Hospodina

Další nahrávka bohoslužeb, tentokráte pro neděli Jubilate, kterou slavíme 3.května. Nahrávku najdete zde.
Ať vás provází radost z Kristova vzkříšení a nového života, který nám daroval!

Bohoslužba – Boží milosrdenství

Připojujeme nahrávku bohoslužeb „Misericordias Domini“, která nám připomíná, že Božího milosrdenství je plná země. Díky Ježíši Kristu.
Nahrávku najdete zde.
Požehnaný čas třetí velikonoční neděle!

Nahrávka bohoslužeb Quasimodogeniti

Nahrávku bohoslužeb s písněmi chval najdete zde. Jde o první neděli povelikonoční. Požehnaný čas!

Bohoslužby na Velikonoce

Zelený čtvrtek – 18 hod. – pašije – velikonoční večeře – nahrávka
Velký pátek – 18 hod. – velkopáteční bohoslužba – křížová cesta – nahrávka
Boží hod velikonoční – 9 hod. – bohoslužba – nahrávka

Bohoslužby na Velikonoční neděli

Dnešním dne vrcholí Velikonoce. Radujeme se z Ježíšova vzkříšení. Připojujeme odkaz na nahrávku nedělní bohoslužby na základě textu apoštola Pavla do Korintu 15, 12-22.
Požehnaný čas Velikonoc!

Slovo na Květnou neděli 5.4.

Dnes vstupujeme do velikonočního týdne. Připojujeme nahrávku kázání pro tuto neděli, Ta je v našem sboru tradičně určena dětem a mladým (každá 2. v měsíci).
Ať vás Pán provází svým požehnáním a dává pokoj i odvahu.

Slovo pro neděli 29.3.

Dnešní slovo je založeno na textu z Epištoly Židům, 13, 12-14. Kéž nás toto slovo provází postní dobou, posiluje a vede blíže k Bohu.
Zůstávejme navzájem spojeni v modlitbách. To je pouto, které nemůže být přetrženo.

Slovo pro neděli 22.3.

Přeji požehnaný čas neděle! Slovo je vybráno z 66. kapitoly proroka Izajáše – Radujte se! Jistě inspirující pro současnou dobu. Zůstaňme propojeni v Duchu svatém – v modlitbách a slovu našeho Pána.

Slovo pro dnešní neděli 15.3.

Dnes se poprvé nekonají bohoslužby vzhledem k výjimečné situaci. Přesto bych byl rád, abychom zůstali spojeni Božím Slovem a modlitbou. Níže připojuji slovo pro tuto neděli. Zároveň prosím, abychom se v obvyklý čas bohoslužby modlili – chválili Boha a přimlouvali se. Zůstaneme tak propojeni v Duchu svatém.
Bůh vám žehnej!

D O B R Ý C H  1 0 0 

aneb nejlepší okamžiky 100 let naší republiky

Otevření výstavy proběhlo 28. října 2019 v 17 hod.

Místo konání Centrum Jana Ámose Komenského, Rebcova 557 (vchod i z Máchovy ulice).

Výstava bude přístupna od 28. 10. 2019 – 28. 2. 2020 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin,

vstup volný.

Výstavu pořádá ČCE Přeštice


             V pondělí 28. října bude v Centru Jana Ámose Komenského otevřena výstava „Dobrých 100 aneb nejlepší okamžiky 100 let naší republiky“. Výstava měla velice prestižní premiéru již  6. září 2018 ve Washingtonu DC v USA, za účasti našeho velvyslanectví. Od té doby úspěšně putuje po světě i po naší republice.
Týden modliteb za jednotu křesťanů

srdečně zveme ke společným setkáním během Týdne modliteb za jednotu křesťanů.Setkání se budou konat vždy od 18:30 hod a proběhnou následovně:

18.1. sobota – Křesťanské společenství, káže Jan Satke
19.1. neděle – kostel Nanebevzetí Panny Marie – káže Pavel Jendele
23.1. čtvrtek – evangelický sbor, Centrum J. A. Komenského – káže Karel Plavec

Slavnostní bohoslužba s požehnáním nových prostor stacionáře a kaple

Srdečně zveme k vyjímečné události – slavnostnímu požehnání nově otevřených prostor denního stacionáře s prostorem kaple.

Koná se v neděli 20. října 2019 od 15 hodin.


Návštěva z Regensburgu

O prodlouženém víkendu 19.-22.2019 navštívila náš sbor skupina 20 konfirmandů z bavorského Regensburgu. Chtěli poznat sousední zemi a také se setkat se svými vrstevníky. Na začátku svého pobytu navštívili Plzeň, která je regensburgským partnerským městem. Sobota a neděle byly věnovány setkání a vzájemnému poznávání s evangelickou mládeží z našeho sboru. Nejprve se obě skupiny navzájem představily s tím, že informovaly o aktivitách sborů, ze kterých pocházejí. Následovala stopovačka, která umožnila poznat hostující mládeži blíže naše město a zároveň vytvářela příležitosti pro vzájemné poznávání. Po společném obědě jsme vyrazili k řece Úhlavě, kde na nás čekaly zamluvené lodičky. Díky slunnému a teplému počasí se projížďka na loďkách povedla a zanechala v mladých lidech dobré vzpomínky.

Po společných hrách před loděnicích se pak celá skupina vypravila na večeři. Po ní následoval večer her a pokračovalo vzájemné seznamování.

Vyvrcholením pak byla nedělní bohoslužba, která probíhala česko-německy a které se účastnila česká i německá mládež. Mohli jsme společně zažít, že i přes rozdílnou řeč a odlišné bydliště jsme navzájem propojeni stejnou tradicí i vírou.

Celý víkend zanechal v účastnících pozitivní zážitky i touhu po dalším setkání.

Setkání se uskutečnilo za štědré podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti.

 

 

 BENEFIČNÍ KONCERT

Někdejší členové skupiny Chinaski, Ondřej a Štěpán Škochovi, vystoupí v Plzni. Těšit se můžete na jejich autorský projekt Nitky, ve kterém představí zhudebněné verše francouzské básnířky Suzanne Renaud a umělce a grafika Bohuslava Reynka. Na kontrabas je doprovodí Petr Tichý. Výtěžek podpoří stavbu stacionáře Kristián v Přešticích. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka je k nalezení zde:
https://www.facebook.com/events/1104188189748998/

 

VÝSTAVA ke 100. výročí
Českobratrské církve evangelické

Kde: výstavu najdete v prostorách Městského úřadu v Přešticích – v Husově ulici

Kdy: od čtvrtka 19. 4. do 10. 5.

Výstava je veřejně přístupná.

Tuto výstavu vytvořilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou.

 

Celonárodní čtení Bible

Letos poprvé v Přešticích!

Na Velký pátek od 13 do 15 hod. na radnici (sál v přízemí).

Srdečně zveme!

Pozvání k velikonočním bohoslužbám:

Zelený čtvrtek  – pašije s křížovou cestou – 18:30

Velký pátek – bohoslužba s večeří Páně – 18:00

Velikonoční neděle – bohoslužba s večeří Páně – 9:00

Velikonoční neděle – Klatovy – bohoslužba s večeří Páně – 14:00

Velikonoční stopovačka – pro rodiny s dětmi

Na Velikonoční pondělí od 15 hod.

Začátek na evangelické faře. Spousta soutěží, úkolů i odměn.
Opékání dobrot na ohni.


pohadkyzimatrikraloveroksilvestr
koliekavarnadhpvanocecerny

zpivanitichotovamenedetiadventinstinktHus-přednáška-poDny-křesťanské-rodiny

 

narozeninová-párty2Hus-pro-dětinoc-kostelů
Květnová-výprava

položení-kyticeVojtěch-otevřenídruhá-dubnová-přespávačkaskupinka-středoškolákůVelikonoční-výprava

Comments are closed.