Aktuálně

Přednáška o J. A. Komenském

Přednáška se koná tento čtvrtek 27. 1. 2022 v Centru J. A. Komenského od 18 hodin.
Přednášet bude Mgr. Martin Šimek, pedagog a historik.
Přednáška nese název „Tíha protivenství“ a bude pojednávat o Komenského pobytu v emigraci, konkrétně v Elblingu.
Přednáška bude též přenášena on-line, bude možné ji sledovat v reálném čase i později jako záznam. Odkaz k připojení je tento: https://youtu.be/-p7j-t2WTF4.

Modlíme se společně

V lednu máme jedinečnou příležitost modlit se společně s dalšími křesťany zde v Přešticích. Přijměte tedy pozvání k ekumenickým modlitebním shromážděním, která budou probíhat v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2022.
Shromáždění se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna od 18:30 hodin v prostorách Centra Jana Amose Komenského (evangelický sbor) v Rebcově ulici 557.
Celé shromáždění bude přenášeno on-line v reálném čase (https://youtu.be/x1QrtOcfFqU).
Srdečně zveme!

Kurz „Základy křesťanství“

Chcete se dozvědět něco nového o křesťanství? Chtěli byste lépe porozumět své víře?
Je možné navštívit kurz Základů křesťanství, který se koná každý měsíc – na pokračování.
Tentokráte se sejdeme v sobotu 15. ledna 2022. Budeme mluvit o tom, jak k nám Bůh mluví skrze Bibli a jak na toto oslovení odpovídáme prostřednictvím bohoslužby.
Začátek je v 9 hodin ráno, závěr pak v 15 hodin odpoledne.
Kurz je zcela zdarma. Je též přenášen on-line.

Vánoční bohoslužby

 • Srdečně zveme k vánočním bohoslužbám:
 • 24.12. – Štědrý den – 16 hodin – Štědrovečerní dětská bohoslužba – letos s promítanou vánoční dětskou hrou
 • 26.12. – Vánoční bohoslužba – od 9 hodin, s vysluhováním Večeře Páně

Posezení na Silvestra

Sborové setkání s ohlédnutím za uplynulým rokem se bude konat na Silvestra 31.12.2021 od 16 hodin v CJAK. Pro děti je připravena silvestrovská přespávačka.

Novoroční bohoslužba

Poděkovat Pánu za dny uplynulého roku a prosit o jeho přítomnost ve dnech roku nastávajícího budeme při novoroční bohoslužbě v neděli 2. ledna 2022 od 9 hodin v CJAK.

Přednáška M. Šimka – čtvrtek 30.9.
Nový cyklus – o J. A. Komenském!

Tento čtvrtek zveme opět k další přednášce pedagoga a historika Mgr. Martina Šimka. Zahajuje tak nový cyklus přednášek, který se bude věnovat jedné z největších postav našich dějin – Janu Amosu Komenskému. A není divu – příští rok uplyne právě 500 let od jeho narození.

Přednášky pak budou pokračovat každý měsíc, zpravidla vždy poslední čtvrtek daného měsíce. Plakátek s přehledem termínů najdete zde.
Těšíme se na Vaši účast!

Při přednášce prosíme o dodržování platných hygienických pravidel.

Pokud se nebudete moci osobně zúčastnit, odkaz pro živý přenos či záznam najdete zde.

Mateřské centrum – od 15. 9.!

Mateřské centrum začíná opět svou činnost od středy 15.9.
Bližší informace najdete zde. Srdečně zveme!

Pomoc jižní Moravě

Dnes se připojíme ke sbírce, kterou organizuje naše církev na pomoc oblastem jižní Moravy, které zasáhlo tornádo. Chceme tak následovat Ježíše Krista, který nás vybízí k pomoci druhým.

Bohoslužby – nyní již všechny prezenčně

K bohoslužbám je nyní možné se scházet bez početního limitu, ovšem za předpokladu dodržení hygienických opatření.
Bohoslužby se rovněž nahrávají – nahrávky můžete sledovat na stránkách kcentrum.eu, záložka „Čemu věříme“.

Celošumavské shromáždění – Petr Jašek – 20. června v 16 hod. v Přešticích

Srdečně zveme na regionální setkání křesťanů z Pošumaví. Proběhne v neděli 20. června od 16 hodin v evangelickém sboru v Přešticích.
Vzácným hostem bude Petr Jašek, člověk, který kvůli Kristu strávil více než rok ve vězení.

Bohoslužba – 2. neděle po sv. Trojici – 13. června

Milí přátelé, zveme k dnešní bohoslužbě na 2. neděli po svátku sv. Trojice v prezenční podobě.
Bohoslužba bude přenášena – připojujeme odkaz – zde.

Bohoslužba Trojiční – 30.5.2021

Milí přátelé, i tuto neděli jsme zváni k osobní účasti na bohoslužbách, nemusíme již zůstávat zavřeni doma díky různým opatřením.
Přesto však bude bohoslužba také natáčena. Odkaz je zde.

Noc kostelů – pátek 28.5.2021, 16-19:30 hod

Zveme všechny zájemce k on-line programu připraveného na míru letošní Noci kostelů, která proběhne v pátek 28 května od 16 do 19:30 hodin.
Vzhledem k platným opatřením nebudou prostory budovy evangelického sboru otevřené.
Odkaz na on-line program najdete zde (kliknout).

Na co se můžete těšit?
Hudba: Carmina, VanSwing, Evangelical Jam Session, moderní křesťanské písně.
Slovo: synodní senior Daniel Ženatý, plzeňský biskup Tomáš Holub.
Specialita: vernisáž výstavy Roll Out The Barrels.

Kompletní program najdete níže, případně na: www.nockostelu.cz.

Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek!

Takto zvou na Noc kostelů v Přešticích plakátky…
Program Noci kostelů v Centru Jana Ámose Komenského

Přednáška M. Šimka – čtvrtek 20.5.

Další pokračování přednášek M. Šimka proběhne tento čtvrtek od 18 hodin v prostorách Centra J. A. Komenského. Živý přenos bude možné též sledovat na odkazu zde.
V běhu církevních dějin se zastavíme nyní v období reformace.

7. Velikonoční neděle – 13. 5. 2021

Na neděli „Exaudi“, tedy „Bůh slyší mé volání“ bude možné se již sejít ve větším počtu, než doposud. Níže uvádíme opatření, která je třeba dodržovat.
Přivítáme mezi sebou hosta, br. Pavla Faula z Domažlic, který poslouží kázáním.
Bohoslužba bude opět živě přenášena pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit. Odkaz zároveň platí pro záznam bohoslužby, kterou je možné sledovat i kdykoliv později. Je zde.
Opatření:

 • povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se důrazně doporučují 
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce a dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry

6. Velikonoční neděle – 9. 5. 2021

Tuto neděli přivítáme mezi sebou milého hosta – br. profesora Jaroslava Vokouna. Přinese nám slovo kázání.
Neděle nese název „Rogate“, což přeloženo znamená „Modlete se“. Jsme tedy vyzýváni k tomu, abychom upevňovali vztah k našemu nebeskému Otci každodenní rozmluvou s ním.
Odkaz na bohoslužbu najdete zde.
Tuto neděli rovněž slavíme svátek matek – všem maminkám moc a moc blahopřejeme a děkujeme za jejich lásku!

5. Velikonoční neděle – 2. 5. 2021

První květnovou neděli slavíme další z velikonočních nedělí, tentokráte pátou v pořadí. Nese název Cantate (Zpívejte).
Radovat se ze společenství i písní (byť zatím pouze na dálku) bude možné prostřednictvím živého přenosu. Odkaz najdete zde.
Po bohoslužbách bude opět probíhat společné „kafíčko“.
Požehnaný čas!

Přednáška Martina Šimka – Kapitolky z historie církve

Tento čtvrtek zveme k dalšímu dílu z přednáškové řady Kapitolky z historie církve, tentokráte s názvem Církev středověkuNová Evropa, církevní řády, moc a organizace církve.
Odkaz pro živý přenos najdete zde.
Těšíme se na další zajímavé sondy do naší minulosti, které nám pomohou lépe pochopit naši přítomnost!

Večer chval – tento pátek 30. 4. 2021

Tento pátek se můžete těšit na bohoslužbu chval, která proběhne prezenčně pro povolený počet návštěvníků a také jako živý přenos.
Odkaz ke sledování on-line i jako záznam je zde.
Radovat se před Pánem Bohem v tento nároční čas je velmi občerstvující a je zdrojem naděje i posily na cestě dál.

4. Velikonoční neděle – 25. 4. 2021

Další nedělí, která nás čeká ve velikonočním období, je neděle Jubilate. Chvalte Pána. A máme za co. Za dar nového stvoření, za dar nového života. Za to vše jej můžeme společně chválit.
Odkaz na bohoslužbu najdete zde.
Následně proběhne opět setkání při on-line „kafíčku“.

3. Velikonoční neděle – 18.4.2021

Přijměte pozvání k další on-line bohoslužbě ve velikonočním období, tentokráte na neděli Misericordias Domini, Božího milosrdenství.
Odkaz ke sledování bohoslužby najdete zde.
Ať nás Boží milosrdenství provází našimi životy a stává se součástí našich životů!

2. Velikonoční neděle – 11. 4. 2021

Zveme ke sledování bohoslužby Quasimodogeniti (Jako znovuzrozené děti), která následuje jako první po Velikonocích. Tématem je Vidět očima víry.
Odkaz najdete zde.
Po bohoslužbách jsou účastníci zváni na on-line „Kafíčko po bohoslužbách“.
Požehnaný čas!

Neděle velikonoční

Bohoslužba na Velikonoční neděli se bude konat od 9 hodin a bude opět přenášena on-line. Bude zaměřena rovněž na naše nejmenší.
Odkaz k účasti na bohoslužbě (a případně zpětnému přehrání) najdete zde.
Po bohoslužbách bude opět setkání u on-line „kafíčka“.
Mnoho radosti z událostí, které pro nás připravila Boží láska!

Bohoslužba na Velký pátek

Bohoslužba na Velký pátek se bude konat v 19 hodin. Sloužit bude prof. Jaroslav Vokoun. Odkaz na přímý přenos najdete zde.
Požehnané Velikonoce!

Zelený čtvrtek – Pašije – Křížová cesta

Přijměte pozvání k zastavení ve velikonoční době. Ve čtvrtek od 17 hodin budeme společně procházet biblickými texty, které se vztahují k velikonočním událostem. Budou nás jimi provázet obrazy známých mistrů a také hudba v podání Bohumila Nováka a Anny Marie Rebeky Mišterové.
Odkaz na živé vysílání i zpětné shlédnutí je zde.
Požehnaný čas Velikonoc!

Přednáška – Historie – Martin Šimek

Od března začínáme novou řadu přednášek Martina Šimka! Náplní nového cyklu budou kapitolky z dějin křesťanství. Je zřejmé, že události doby minulé nás do určité míry určují. Jsou součástí nejen našich dějin, ale často určují i naše dnešní myšlení a stojí nenápadně za naším rozhodováním. Poznat tedy důležité milníky našich dějin má význam i pro naši budoucnost.
Začínáme ve čtvrtek 25. března živým přenosem od 18 hodin.
Odkaz na živé vysílání najdete zde.
Doporučujeme Vaší pozornosti!

Bohoslužba 21. 3. 2021

Tuto neděli budeme slavit pátou postní bohoslužbu Judica – a zároveň první bohoslužbu na jaře.
Bohoslužba proběhne opět od 9 hodin a bude živě přenášena z prostor našeho sboru. Poté bude následovat „Virtuální kafíčko“, kde bude prostor pro svědectví a sdílení.
Odpoledne pak proběhne přednáška „Koronavirus a Izrael“, která začíná v 17 hodin (viz níže).
Přejeme Boží přítomnost a ochranu!
Odkaz na bohoslužbu: https://youtu.be/0VoX3SpGtig.

Izrael a koronavirus

Takový název nese přednáška, která se uskuteční on-line v neděli 21. března od 17 hodin. Jak se v Izraeli vypořádali s metlou dnešní doby? Jak probíhalo očkování?
Podobné otázky budeme moci otevřít společně s přednášejícím Mgr. Mikulášem Vymětalem, Th.D., farářem ČCE a jeho hostem.

Průvodce postní dobou

Procházíme dobou postu. Dobou pročištění, zastavení, duchovní obnovy.
Naše církev vydala k té příležitosti průvodce postní dobou, který přináší na každý den zamyšlení a modlitbu.
Průvodce „Postní zastavení“ byl vytvořen ve spolupráci s křesťany v Americe.
Zde je možnost dokument prolistovat či stáhnout. Ať vám přinese požehnání!

Bohoslužba 7.3.2021

Bohoslužba na 3. postní neděli bude poněkud odlišná od ostatních, protože řada služebníků, kteří každý týden spolupracují na přenosu bohoslužby, je nyní v karanténě.
Bohoslužba bude probíhat naživo prostřednictvím on-line připojení. Na pořadu budou chvály, slovo a především přímluvné modlitby a modlitby za nemocné. Po skončení bohoslužby bude možné ještě zůstat ve spojení a sdílet se. Začátek bude v 9 hodin, odkaz je zaslán zájemcům mailem.
Požehnaný postní čas!

Bohoslužba 28.2.2021

Zveme ke sledování bohoslužby na 2. postní neděli 28. února 2021. Je to bohoslužba tradičně určená mládeži. Ale užitek z ní jistě budou mít všichni :-).
Mládež bude zapojena do vedení bohoslužby.
Živý přenos najdete pod tímto odkazem. Zde je možné bohoslužbu sledovat i zpětně.
Pokud byste chtěli, abychom se za Vás po bohoslužbě modlili, napište prosím informaci do chatu živého přenosu.

Přednáška Lidství očima Písma naposledy

Srdečně zveme ke sledování závěrečné přednášky Martina Šimka z cyklu Lidství očima Písma, která proběhne tento čtvrtek 25. 2. od 18 hodin. Přednáška bude živě přenášena. Téma přednášky je „Život jako tajemství“ a věnuje se poselství zapsaném v závěrečné knize celé Bible – Zjevení Janově.  Mottem je „Tajemství a otázky provázející smysl života„.
Na přednášku je možné živě reagovat – prostřednictvím dotazů, které je možné během přednášky psát do chatu.
Odkaz na živý přenos i zpětné sledování je: https://youtu.be/NI8EQEIl4z0.

Bohoslužba 21.2.2021

Přijměte pozvání ke sledování bohoslužeb na začátku postní doby. Bohoslužby se opět chystají v živém vysílání, k účasti je zvána mládež Odkaz ke sledování živě či ze záznamu najdete zde.
Požehnaný čas!

Bohoslužba 14. 2. 2021

Přijměte pozvání ke sledování bohoslužeb na poslední neděli před začátkem postní doby. Bohoslužby se opět chystají v živém vysílání, k účasti je zvána mládež Odkaz ke sledování živě či ze záznamu najdete zde.
Požehnaný čas!

Bohoslužba 7. 2. 2021

Bohoslužby se opět chystají v živém vysílání. Odkaz ke sledování živě či ze záznamu najdete zde.
Požehnaný čas!

Lidství očima Písma – přednáška – Martin Šimek

Ve čtvrtek se opět těšíme na přednášku Martina Šimka z cyklu Lidství očima Písma. Název zní Život jako poslání. Na výlet biblickými knihami nás přednášející nyní vezme do knihy Skutků apoštolských a novozákonních epištol. Mottem je „Naplnění Božího záměru v horizontu lidského života„.
Přednáška bude přenášena živě tento čtvrtek od 18 hodin, odkaz naleznete zde.

Bohoslužba 31. 1. 2021

Bohoslužby v poslední lednový den se opět chystají v živém vysílání. Odkaz ke sledování živě či ze záznamu najdete zde.
Požehnaný čas!

Bohoslužba 24. 1. – pro mládež

Zveme ke sledování bohoslužby v neděli 24. ledna 2021. Je to bohoslužba tradičně určená mládeži. Ale užitek z ní jistě budou mít všichni :-).
Mládež bude zapojena do vedení bohoslužby.
Vzhledem k současným opatřením zveme k fyzické účasti mládež.
Živý přenos najdete pod tímto odkazem. Zde je možné bohoslužbu sledovat i zpětně.
Pokud byste chtěli, abychom se za Vás po bohoslužbě modlili, napište prosím informaci do chatu živého přenosu.

Ekumenické modlitební setkání

Letos proběhne modlitební setkání z církví v Přešticích ve čtvrtek 21. ledna od 18:30 hodin v modlitebně evangelického sboru.
Účast je díky vládním nařízením omezená, připojit se k setkání bude možná též prostřednictvím on-line přenosu. Odkaz: https://youtu.be/3mx_spilVhE.

Biblické hodiny

Biblické hodiny se konají v tento čas on-line prostřednictvím Messengeru. Každý čtvrtek od 18:30 hod.
Pokud byste měli zájem o připojení, ozvěte se br. faráři (Kontakty).

Bohoslužba 10. 1. 2021 – 1. po Zjevení Páně

Dle usnesení vlády omezení pro účast na bohoslužbách stále trvají. Bohoslužby jsou přenášeny živě, odkaz na tuto bohoslužbu najdete zde.
Přejeme mnoho sil a vytrvalosti!

Bohoslužba 3. 1. 2021 – 2. po Vánocích

Milí přátelé,
první bohoslužba v novém roce proběhne on-line v neděli 3. 1. 2021 od 9 hodin. K účasti zveme mládež, nejméně rizikovou skupinu.
Odkaz ke sledování bohoslužby najdete zde.
Mládež připravuje též novoroční verše (záložky).
Požehnané dny nového roku!

Bohoslužba na 27.12. – 1. po Vánocích

Pro neděli 27.12. platí již zpřísněná opatření, která ovlivní i bohoslužby do 10. ledna 2021. Návštěva je možná jen pro max. 15 osob. Z tohoto důvodu bude ideální, když bude bohoslužby navštěvovat mládež. Tvoří jednak skupinu do 15 osob a jsou zároveň nejméně rizikovou skupinou osob.
Bratr farář nabízí možnost osobních návštěv v domácnosti.
Odkaz na živý přenos či záznam bohoslužby 27. 12. najdete zde.

Vánoční bohoslužby

24. prosince – Štědrý večer – 16 hodin – Dětská bohoslužba na Štědrý večer s vánočním programem. Odkaz zde.
25. prosince – Boží hod vánoční – 9 hodin – Vánoční bohoslužba s vysluhováním večeře Páně. Odkaz zde.
Bohoslužby mohou proběhnout ještě prezenčně.

Bohoslužba 20. 12. – 4. advent

Bohoslužba na 4. adventní neděli se bude konat na obvyklém místě od 9 hodin za dodržení potřebných nařízení. Přímý přenos a následný záznam najdete zde.
Mnoho radosti v čase adventu!

Bohoslužba 13. 12. – 3. advent

Srdečně zveme k bohoslužbě na 3. adventní neděli. Proběhne v kostele a je určena především dětem. Budeme též slavit večeři Páně. Záznam z bohoslužby i přímý přenos najdete pod tímto odkazem.
Požehnaný čas adventu!

Lidství očima Písma – přednáška M. Šimka

Přenáška Martina Šimka o Písmu nás dnes zavede na začátek Nového Zákona – do evangelií. Evangelium je dobrá zpráva. O čem? Bude řeč o proměně – znovuzrození a proměna lidského nitra.
Přednáška je přenášena on-line, najdete ji zde.

Adventní zpívání na evangelické faře

Zveme všechny zájemce k tradičnímu adventnímu zpívání na evangelické faře – tentokráte prostřednictvím živého přenosu. Sledovat můžete na tomto odkazu: https://youtu.be/GZNWobeamN0

Bohoslužby opět normálně

Bohoslužba 6.12., tedy druhá adventní, proběhne již jako obyčejně. Samozřejmě za dodržování hygienických nařízení.
Srdečně zveme!

Adventní bohoslužba 29.11.2020 – on-line

Dnes slavíme první advent. Oslavíme jej letos netradičním způsobem. Přidáme se ke sledování společné celocírkevní bohoslužby, kterou povede synodní senior Daniel Ženatý.
On-line přenos z Pardubic začne v 9.00 hod. Odkaz na vysílání najdete na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/bohosluzba-na-prvni-adventni-nedeli-29-11-2020/ (kliknout na „Odkaz na vysílání“).
Požehnaný vstup do adventní doby!

Lidství očima Písma – Život jako vize (proroci) – čtvrtek 26. listopadu

Další pokračování přednášky Martina Šimka v cyklu Lidství očima Písma bude přenášeno přímým přenosem ve čtvrtek 26. listopadu od 18 hodin. Díky přímému přenosu bude možné na přednášku reagovat formou poznámek v chatu. Tedy pokud bude vše fungovat, jak má. Odkaz přednášky je zde. Těšíme se na Vaši účast, byť na dálku!

Bohoslužba 22. 11. – on-line

Bohoslužba proběhne opět prostřednictvím živého přenosu z prostor evangelického sboru. Začátek bude v 9 hodin. Odkaz najdete opět na FB stránkách sboru či přímo zde.
Záznamy dřívějších bohoslužeb najdete pod tímto odkazem.
Přejeme Boží blízkost a ochranu!

Pořad k 17. listopadu

Připomínat si důležité okamžiky našich dějin je potřeba. Sejít se venku na náměstí není v tuto dobu možné. Město Přeštice proto připravilo on-line pořad, který uzavírá svým slovem i br. farář J. Satke.
Pořad je ke shlédnutí přesně od 17 hodin 17. 11. pod tímto odkazem.
Hezký sváteční den!

Přednáška M. Šimka – Lidství očima Písma – 1. díl

Přidáváme další nahrávku – tentokráte 1. dílu cyklu přednášek. Je možné sledovat zde. Premiéra proběhne ve středu 4. 11. od 18 hodin. Téma: Jako muže a ženu… Muž a žena jako vrchol stvoření, otázka mužství a ženství a obecné lidské identity.
Díl o knize Žalmů (Život jako píseň) najdete zde. Postupně budou přibývat další.

Sborové aktivity od 22.10.2020 se ruší

Vzhledem k vyhlášeným opatřením jsou veškeré aktivity sboru od čtvrtka 22. 10. 2020 až do odvolání přerušeny. Probíhat budou vybrané aktivity on-line. Budeme s předstihem informovat.
Přejeme všem do této doby mnoho sil a důvěry v Boží vedení a ochranu.

Bohoslužba 18.10.2020 – on-line

Vzhledem k vládním opatřením, bude bohoslužba na 19. neděli po sv. Trojici on-line. Bude živě přenášena z našich prostor. Přenášení se uskuteční prostřednictvím FB stránek našeho sboru či tohoto odkazu.
Požehnaný čas!

Bohoslužba díkůvzdání za úrodu 11.10.2020

V neděli 11. října budeme slavit díkůvzdání za úrodu. Může se nás sejít až 100, takže můžeme klidně přijít a pozvat i další :-). Dle usnesení vlády je třeba mít roušky a nebudeme zpívat. Věřím, že to zvládneme. Budu rád, když budete moci přinést něco, co se vám urodilo na zahrádce. Můžeme to přinést jako „prvotiny“ před tvář našeho Boha a jako projev vděčnosti za to, že se o nás tak dobře stará. Bohoslužba bude rodinná, společně pak budeme slavit Večeři Páně – doufejme, že ne naposledy v tomto roce. Těším se na setkán!

Zveme k návštěvě nového Centra Jana Amose Komenského!

Centrum J.A.Komenského vzniklo teprve před rokem. Koná se v něm mnoho různých aktivit, ke kterým rádi zveme.

Pestrý program je určen pro všechny generace:

 • bohoslužby – každou neděli od 9 hodin
 • nedělní škola pro děti – biblické příběhy zábavnou formou pro děti- každou neděli od 9 hodin
 • setkání mládeže – neděle od 11 hodin.
 • schůzka dětí mladšího i staršího školního věku – Royal Rangers – úterý od 17 do 19 hodin
 • taneční kroužek – úterý od 16 hodin, středa od 16:30 hodin
 • biblická hodina – čtvrtek od 18:30 hodin
 • skupinka pro ženy – úterý od 17 hodin
 • skupinka pro muže – pátek od 18 hodin

Výstava „Dobrých 100“ je stále k vidění ve velkém sále přístupném z Máchovy ulice.
Služba denní stacionáře Kristián seniorům a zdravotně postiženým probíhá každý všední den od 7 do 16 hodin.
Kazatel sboru je rovněž připraven k rozhovorům s Vámi.

Pevné zdraví a dostatek naděje a odvahy!

Od neděle 17.5. se bohoslužby opět konají

Od neděle 17.5. je opět možné scházet se k bohoslužbám tak, jak jsme na to byli zvyklí.
Bude však třeba dodržet následující opatření:

 • minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • při vstupu do kostela povinná dezinfekce rukou
 • po celou dobu bohoslužeb musí mít účastníci na ústech roušku
 • bude upuštěno od vzájemného podávání rukou 
 • bohoslužby budou stručnější
 • bude omezen přístup do dalších míst v kostele.
 • po bohoslužbách se nelze sdružovat k pohoštění

Tato opatření vycházejí z pokynů usnesení vlády a pokynů synodní rady ČCE. Pokud byste se na návštěvu kostela ještě necítili a ze zdravotních důvodů byste ji chtěli ještě odložit, jistě je to možné. Účast na bohoslužbách je na zvážení každého z vás.

Přednášky Mgr. Martina Šimka

Přednášky Mgr. Martina Šimka se budou vzhledem k současné situaci konat až od měsíce září. Opět ve čtvrtek od 18 hodin.
Termíny přednášek: 24.9.; 22.10.; 26.11. a 17.12.
Těšíme se na vás!

Slovíčka na každý den

Pro povzbuzení jsou k jednotlivým dnům připraveny krátké úvahy. Kromě uvedených jsou pravidelně uveřejňovány na Facebooku sboru (www.facebook.com/CCEPrestice/).
1.5.2020
30.4.2020
28.4.2020
18.4. 2020
15.4.2020
7.4.2020
4.4.2020
3.4.2020
2.4.2020
1.4.2020

Bohoslužba – Zpívejte

Nahraná bohoslužba k 5. velikonoční neděli, která nese název Cantate, tedy Zpívejte! Jsme opět zváni k radosti z působení Velikonoc, které můžeme zakoušet v našich životech. Narhávku najdete zde.
Požehnaný čas!

Bohoslužba – Chvalte Hospodina

Další nahrávka bohoslužeb, tentokráte pro neděli Jubilate, kterou slavíme 3.května. Nahrávku najdete zde.
Ať vás provází radost z Kristova vzkříšení a nového života, který nám daroval!

Bohoslužba – Boží milosrdenství

Připojujeme nahrávku bohoslužeb „Misericordias Domini“, která nám připomíná, že Božího milosrdenství je plná země. Díky Ježíši Kristu.
Nahrávku najdete zde.
Požehnaný čas třetí velikonoční neděle!

Nahrávka bohoslužeb Quasimodogeniti

Nahrávku bohoslužeb s písněmi chval najdete zde. Jde o první neděli povelikonoční. Požehnaný čas!

Bohoslužby na Velikonoce

Zelený čtvrtek – 18 hod. – pašije – velikonoční večeře – nahrávka
Velký pátek – 18 hod. – velkopáteční bohoslužba – křížová cesta – nahrávka
Boží hod velikonoční – 9 hod. – bohoslužba – nahrávka

Bohoslužby na Velikonoční neděli

Dnešním dne vrcholí Velikonoce. Radujeme se z Ježíšova vzkříšení. Připojujeme odkaz na nahrávku nedělní bohoslužby na základě textu apoštola Pavla do Korintu 15, 12-22.
Požehnaný čas Velikonoc!

Slovo na Květnou neděli 5.4.

Dnes vstupujeme do velikonočního týdne. Připojujeme nahrávku kázání pro tuto neděli, Ta je v našem sboru tradičně určena dětem a mladým (každá 2. v měsíci).
Ať vás Pán provází svým požehnáním a dává pokoj i odvahu.

Slovo pro neděli 29.3.

Dnešní slovo je založeno na textu z Epištoly Židům, 13, 12-14. Kéž nás toto slovo provází postní dobou, posiluje a vede blíže k Bohu.
Zůstávejme navzájem spojeni v modlitbách. To je pouto, které nemůže být přetrženo.

Slovo pro neděli 22.3.

Přeji požehnaný čas neděle! Slovo je vybráno z 66. kapitoly proroka Izajáše – Radujte se! Jistě inspirující pro současnou dobu. Zůstaňme propojeni v Duchu svatém – v modlitbách a slovu našeho Pána.

Slovo pro dnešní neděli 15.3.

Dnes se poprvé nekonají bohoslužby vzhledem k výjimečné situaci. Přesto bych byl rád, abychom zůstali spojeni Božím Slovem a modlitbou. Níže připojuji slovo pro tuto neděli. Zároveň prosím, abychom se v obvyklý čas bohoslužby modlili – chválili Boha a přimlouvali se. Zůstaneme tak propojeni v Duchu svatém.
Bůh vám žehnej!

D O B R Ý C H  1 0 0 

aneb nejlepší okamžiky 100 let naší republiky

Otevření výstavy proběhlo 28. října 2019 v 17 hod.

Místo konání Centrum Jana Ámose Komenského, Rebcova 557 (vchod i z Máchovy ulice).

Výstava bude přístupna od 28. 10. 2019 – 28. 2. 2020 v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin,

vstup volný.

Výstavu pořádá ČCE Přeštice


             V pondělí 28. října bude v Centru Jana Ámose Komenského otevřena výstava „Dobrých 100 aneb nejlepší okamžiky 100 let naší republiky“. Výstava měla velice prestižní premiéru již  6. září 2018 ve Washingtonu DC v USA, za účasti našeho velvyslanectví. Od té doby úspěšně putuje po světě i po naší republice.
Týden modliteb za jednotu křesťanů

srdečně zveme ke společným setkáním během Týdne modliteb za jednotu křesťanů.Setkání se budou konat vždy od 18:30 hod a proběhnou následovně:

18.1. sobota – Křesťanské společenství, káže Jan Satke
19.1. neděle – kostel Nanebevzetí Panny Marie – káže Pavel Jendele
23.1. čtvrtek – evangelický sbor, Centrum J. A. Komenského – káže Karel Plavec

Slavnostní bohoslužba s požehnáním nových prostor stacionáře a kaple

Srdečně zveme k vyjímečné události – slavnostnímu požehnání nově otevřených prostor denního stacionáře s prostorem kaple.

Koná se v neděli 20. října 2019 od 15 hodin.


Návštěva z Regensburgu

O prodlouženém víkendu 19.-22.2019 navštívila náš sbor skupina 20 konfirmandů z bavorského Regensburgu. Chtěli poznat sousední zemi a také se setkat se svými vrstevníky. Na začátku svého pobytu navštívili Plzeň, která je regensburgským partnerským městem. Sobota a neděle byly věnovány setkání a vzájemnému poznávání s evangelickou mládeží z našeho sboru. Nejprve se obě skupiny navzájem představily s tím, že informovaly o aktivitách sborů, ze kterých pocházejí. Následovala stopovačka, která umožnila poznat hostující mládeži blíže naše město a zároveň vytvářela příležitosti pro vzájemné poznávání. Po společném obědě jsme vyrazili k řece Úhlavě, kde na nás čekaly zamluvené lodičky. Díky slunnému a teplému počasí se projížďka na loďkách povedla a zanechala v mladých lidech dobré vzpomínky.

Po společných hrách před loděnicích se pak celá skupina vypravila na večeři. Po ní následoval večer her a pokračovalo vzájemné seznamování.

Vyvrcholením pak byla nedělní bohoslužba, která probíhala česko-německy a které se účastnila česká i německá mládež. Mohli jsme společně zažít, že i přes rozdílnou řeč a odlišné bydliště jsme navzájem propojeni stejnou tradicí i vírou.

Celý víkend zanechal v účastnících pozitivní zážitky i touhu po dalším setkání.

Setkání se uskutečnilo za štědré podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti.

 

 

 BENEFIČNÍ KONCERT

Někdejší členové skupiny Chinaski, Ondřej a Štěpán Škochovi, vystoupí v Plzni. Těšit se můžete na jejich autorský projekt Nitky, ve kterém představí zhudebněné verše francouzské básnířky Suzanne Renaud a umělce a grafika Bohuslava Reynka. Na kontrabas je doprovodí Petr Tichý. Výtěžek podpoří stavbu stacionáře Kristián v Přešticích. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka je k nalezení zde:
https://www.facebook.com/events/1104188189748998/

 

VÝSTAVA ke 100. výročí
Českobratrské církve evangelické

Kde: výstavu najdete v prostorách Městského úřadu v Přešticích – v Husově ulici

Kdy: od čtvrtka 19. 4. do 10. 5.

Výstava je veřejně přístupná.

Tuto výstavu vytvořilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu (Deutsches Kulturforum östliches Europa) ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou.

 

Celonárodní čtení Bible

Letos poprvé v Přešticích!

Na Velký pátek od 13 do 15 hod. na radnici (sál v přízemí).

Srdečně zveme!

Pozvání k velikonočním bohoslužbám:

Zelený čtvrtek  – pašije s křížovou cestou – 18:30

Velký pátek – bohoslužba s večeří Páně – 18:00

Velikonoční neděle – bohoslužba s večeří Páně – 9:00

Velikonoční neděle – Klatovy – bohoslužba s večeří Páně – 14:00

Velikonoční stopovačka – pro rodiny s dětmi

Na Velikonoční pondělí od 15 hod.

Začátek na evangelické faře. Spousta soutěží, úkolů i odměn.
Opékání dobrot na ohni.


pohadkyzimatrikraloveroksilvestr
koliekavarnadhpvanocecerny

zpivanitichotovamenedetiadventinstinktHus-přednáška-poDny-křesťanské-rodiny

 

narozeninová-párty2Hus-pro-dětinoc-kostelů
Květnová-výprava

položení-kyticeVojtěch-otevřenídruhá-dubnová-přespávačkaskupinka-středoškolákůVelikonoční-výprava

Comments are closed.